Verwarming begint bij Heatnet

Waarop letten

Waarop letten bij de keuze voor vloerverwarming?

Voor de leek is het geen eenvoudige zaak om de juiste keuze te maken voor vloerverwarming. De investering in een vloerverwarming doet u niet zo vaak. Je kunt niet verwachten, dat alle kennis aanwezig is om een juiste keuze te maken.
Momenteel is het “in” om via allerlei kanalen zoveel mogelijk offerte’s op te vragen. Maar waar moet u nu op letten bij de keuze van uw installateur voor vloerverwarming? U ziet door de bomen het bos niet meer.
Gaat het alleen maar om de goedkoopste? Dan bent u snel klaar, maar daarmee weet u nog niet of u wel de juiste keuze maakt en wat u in huis haalt.
Het naast elkaar leggen van de aangevraagde offerte’s levert vaak nog veel onduidelijkheden op. Daarnaast zijn er vele wegen die naar Rome leiden: u krijgt ook nog wisselende (soms tegenstrijdige) adviezen.
Er wordt geschermd met diverse termen en begrippen, waardoor de keuze nog lastiger wordt.

Natuurlijk is de uiteindelijke prijs wel van belang, maar steeds meer merken we, dat prijs alleen zeker niet het juiste uitgangspunt is om te bepalen of u de juiste keuze maakt.
WAT u voor die prijs krijgt is uiteindelijk veel belangrijker.
WAT is de kwaliteit van de materialen die in de vloer verwerkt worden: ook op dat vlak is er veel verschil.

Heatnet staat voor: De beste prijs-kwaliteitverhouding. 

Het hart van uw vloerverwarming

Het hart van uw vloerverwarming is de verdeler die aangesloten wordt op de CV-ketel, stadsverwarming of warmtepomp.
De vloerverwarmingsverdeler is het centrale punt waarop alle vloerverwarmingsbuizen worden aangesloten en verdeelt het water vanuit de warmtebron over de diverse groepen die in de vloer liggen.
Het is aan te bevelen om deze verdeler op dezelfde verdieping te plaatsen waar ook de vloerverwarming wordt geïnstalleerd.
Als u vloerverwarming wenst op diverse etages raden wij altijd aan om per verdieping een afzonderlijke verdeler te plaatsen. Op de verdeler zit een automatische ontluchter: deze kan pas goed zijn werk doen en de buizen in de vloer vrij maken van luchtbellen (die de werking kunnen verstoren) als de buizen onder het niveau liggen van de ontnuchter.
Tevens wordt de temperatuur van het water wat door de groepen circuleert, op de verdeler bepaald.
De pomp op de verdeler dient aangesloten te worden op een (bij voorkeur) randgeaard stopcontact, wat boven de verdeler hangt, i.v.m. lekkage en servicewerkzaamheden.
De verdeler dient altijd bereikbaar te zijn voor het wijzigen van de instellingen en/of service-werkzaamheden.

De verdeler en circulatiepomp

Die verdeler moet jaren ononderbroken z’n werk doen en zo min mogelijk energie verbruiken.

Eigenschappen die men mag verwachten van een goede verdeler voor vloerverwarmingcompact en voorzien energiezuinige label-A circulatiepompdegelijke productie waarbij elke verdeler gecontrolleerd en getest wordtbehandeld tegen doorroesten van binnenuitVoorzien van degelijke kranen per groep (bij voorkeur van een fabrikant binnen de EU: gegarandeerde kwaliteit) met een standaard, gangbare maatvoering, zodat u uitbreidingen kunt doen zonder dure onderdelen.voorzien van regeling van de temperatuur wat door uw vloer circuleert, controle-middelen (thermometers) en maximaalthermostaat (voorkomt dat te warm water in uw vloer kan circuleren)een automatische ontluchtervulkraan om de verdeler af te kunnen tappen of bij te kunnen vullen.

Met het oog op de energie die de pomp van de verdeler zelf consumeert zijn de laatste jaren nieuwe EU regels van kracht.
Al vanaf 1 januari 2013 is een geleidelijke overgang naar energiezuinige pompen van kracht: al vanaf 1 januari 2015 mogen er geen energieverslindende circulatiepompen meer toegepast worden.

 • LET OP dat bij de levering van de verdeler dus een energiezuinige Label-A pomp is toegepast op de verdeler.

De verdeler aangesloten op een stadsverwarming

Wordt een vloerverwarmingsinstallatie aangesloten op een stadsverwarming, dan komen er nog een aantal eisen van de energieleverancier om de hoek kijken.
Zo zal de verdeler aangepast moeten worden aan onder meer de volgende eisen:

 • De verdeler dient voorzien te zijn van een terugslagklep
 • De verdeler moet voorzien zijn van een temperatuurregeling in de retourleiding

Zijn deze voorzieningen niet aanwezig (en dat komt helaas nog maar al te vaak voor!) dan zal het energieverbruik de pan uit rijzen.
Daarnaast zal de energiemaatschappij de installatie kunnen afkeuren en afsluiten totdat de juiste verdeler is geinstallaeerd (extra kosten!).
Is een installateur niet op de hoogte van de eisen van de energiemaatschappij, dan wordt er vaak een verkeerde verdeler aangesloten: wel goedkoop, maar het kan nadien voor veel narigheid zorgen.
Tevens kan de energiemaatschappij een (leiding)berekening vragen m.b.t. het vermogen wat aan energie van de stadsverwarming wordt afgenomen.
Bij een installatie in een nieuwbouwwoning wordt een dergelijke berekening altijd verlangd. Is een dergelijke berekening niet aanwezig of onvolledig, dan wordt de installatie veelal niet aangesloten op de stadsverwarming.

Ook komt nog steeds maar al te vaak voor dat men een gratis “bypass” bij een installatie levert.
Bij een installatie op een CV-ketel kan dat zinvol zijn (ook niet altijd overigens!), maar bij stadsverwarming is dat volledig uit den boze: het energieverbruik zal behoorlijk stijgen en de jaarlijkse stookkosten zijn erg hoog worden.
Men hoort nog wel eens klachten over een hoog energieverbruik bij stadsverwarming, maar vaak ligt dat aan de op de installatie aangesloten apparatuur, (o.m. een verkeerde verdeler voor de vloerverwarming)

Het vergelijken van offertes voor een vloerverwarming, aan te sluiten op een stadsverwarming vereist dus wel degelijk enige kennis van zaken.
De bijkomende kosten kunnen dus behoorlijk oplopen, als niet alles in orde is en volgens de eisen van de stadsverwarming is geïnstalleerd.

Zoneregeling

Is de verdeler voorbereid om nadien per groep te kunnen regelen?
Als de verkeerde kranen zijn toegepast, zal het nadien veel extra geld kunnen kosten om de verdeler zo te laten functioneren, dat de temperatuur per ruimte regelbaar is.
Bij de installatie zal men geld besparen door een eenvoudige verdeler te laten installeren, maar nadien aanpassen aan de wensen, zal praktisch onmogelijk of veel te duur worden.
Een dergelijke wens komt al snel om de hoek kijken als men ook gebruik maakt van bijvoorbeeld een hout- of gaskachel of open haard.

Vloerverwarming in combinatie met een gas- of houtkachel, open haard of radiatoren

Op onze website Zoneregeling.nl of Etageregeling.nl treft u diverse oplossingen voor een combinatie van vloerverwarming met andere verwarmingsbronnen, zoals een gas- of houtkachel, open haard of radiatoren in dezelfde ruimte.
Is de vloerverwarming niet goed gelegd (buizen te ver uit elkaar in de vloer bijvoorbeeld) en kan deze de benodigde capaciteit niet leveren om de gehele ruimte te verwarmen, worden vaak tegelijk radiatoren of andere verwarmingsbronnen toegepast.
Juist dan beginnen de problemen: de in de ruimte aanwezige kamerthermostaat zal reageren op de temperatuur en de CV-ketel “uit” zetten, zodat er geen warmtetoevoer meer is.
Het gevolg: andere ruimten in de woning worden niet meer voldoende verwarmd. Daarvoor zijn diverse oplossingen beschikbaar. (zie vermelde websites)

Een weersafhankelijke regeling (WAR) is in ieder geval af te raden: er zijn momenteel vele andere methoden die energiebesparender werken en makkelijk geintegreerd kunnen worden in een systeem in combinatie met vloerverwarming.

Wilt u toch radiatoren blijven gebruiken in dezelfde ruimte waar ook vloerverwarming is geïnstalleerd is de beste methode om op de radiatoren thermostaatkranen te plaatsen. Die kunt u dan afstellen op ca 1 à 2 graden lager dan de temepratuur die u op de kamerthermostaat instelt. De ruimte zal dan redelijk snel opgewamrd worden door de radiatoren, maar deze zullen bij een ingestelde temperatuur af slaan, terwijl de vloerverwarming nog de gelegenheid krijgt om de ruimte op de gewenste temperatuur te brengen.
Volgt u deze methode niet, dan bestaat de kans dat uw vloer nooit de gwewenste temperatuur haalt.

De vloer op een constante temperatuur houden

Bij bepaalde vloerbedekkingen, zoals parket of laminaat is het wenselijk om de vloer op een zo constant mogelijk te houden.
Dat is zeer goed te realiseren met een thermostaat met vloersensor.
Daarmee kunt u de ruimtetemperatuur regelen, maar tevens de temperatuur van de vloer tussen vooraf in te stellen waarden houden (bijvoorbeeld tussen 22 en 24 graden C)

Hoofd- of bijverwarming

Het enige verschil is meer of minder verwarmingsbuizen in uw vloer
Per ca 10 M2 wordt 1 groep geinstalleerd.
De verwarmingsbuizen liggen dan op een onderlinge afstand van ca 10 cm: genoeg voor hoofdverwarming. (bij een droogbouwsysteem gelden andere waarden!)
Er is echt geen enkel ander verschil tussen de veelvuldig aangeprezen verwarmingsvormen: er is ook geen andere verdeler voor nodig.
De afstand van de buizen bepaalt de warmteafgifte. Hoe kleiner de buisafstand, hoe groter de warmteafgifte per m2.

Wanneer de verwarmingsbuizen in de vloer op grotere afstand van elkaar worden gelegd, verkrijgt men geen gelijkmatig verwarmde vloer. Ook al past u de vloerverwarming niet toe als enige verwarmingsbron, ook dan is het nog van groot belang dat die buizen zo dicht mogelijk en gelijkmatig naast elkaar liggen.
Bijvoorbeeld bij het gebruik van vloerverwarming in combinatie van laminaat, houten vloeren, PVC of andere kunststof vloeren is het zeker niet aan te raden om de buizen op een grotere afstand van elkaar te laten leggen.

De begrippen “hoofd”- en “bij”-verwarming zeggen eigenlijk alleen iets over de onderlinge afstand van de buizen in de vloer.
O.i. zal die afstand nooit meer dan ca 15 cm moeten zijn om tot een goed resultaat te leiden: per 10 M2 1 groep is een goed uitgangspunt, of u de vloerverwarming laat infrezen of op andere wijze laat installeren.

Natuurlijk is dat wel weer van invloed op de prijs, maar u zult er zeker geen spijt van krijgen als u de verwarmingsbuizen zo dicht mogelijk naast elkaar laat installeren: u krijgt er een beter werkende vloerverwarming door. (van “hoofd”verwarming is nadien wel “bij”-verwarming te maken, maar omgekeerd is dat nooit mogelijk: nadien nog wat buizen in de vloer monteren is onmogelijk)

Bij een verkeerd aangelegde vloerverwarming (waarbij bespaard is op een enkele groep) duurt het opwarmen van de vloer ook aanzienlijk langer, dus is het energieverbruik hoger.
Besparen op het aantal verwarmingsbuizen in de vloer is o.i. dus om velerlei redenen niet zinvol.

Ook al past u naast uw vloerverwarming een andere verwarmingsbron toe, laat dan toch de buizen in de vloer zo dicht mogelijk naast elkaar leggen.

5-Lagen PE-RT verwarmingsbuis

De meest toegepaste buis is momenteel een 5-lagen PE-RT diffusiedichte (zuurstofdichte) verwarmingsbuis.
Bij voorkeur past men een KOMO en KIWA gecertificeerde buis toe. (KIWA Richtlijnen).
Alleen dan verkrijgt u de garantie dat er geen corrosie (vervuiling) in de buis kan onstaan.
De buis heeft een wanddikte van 2 mm en een buitendiameter van 14 of 16 mm

Heatnet past uitsluitend 5-lagen buis toe, die gecertificeerd is door KOMO-KIWA, temperatuur en drukbestendig en is geproduceerd volgens DIN 4726 normen. Vervaardigd uit Dowlex 2344 grondstof.
De garantie op deze buis is 50 jaar (eerste 10 jaar met gevolgschadedekking)

De nieuwe “< MIDI >” inverse 5 lagen buis

Reeds lange tijd wordt gewerkt met een slang waar de diffusie dichte laag aan de buitenzijde van de slang zit. Prima zou je zeggen maar eigenlijk totaal nutteloos, deze beschadigt met zekerheid in de bouw, omdat deze laag kwetsbaar is.
Op zich geen probleem maar op de punten waar de buis beschadigd is, is deze niet meer diffusie dicht.

Bij de INVERSE buis is diffusie dichte laag aangebracht aan de binnen zijde van de slang. Dit werd mogelijk door een nieuwe machine met nieuwe mogelijkheden.
Doordat de nieuwe slang zijn diffusie dichte laag aan de binnenzijde heeft, is deze nu optimaal beschermd door de 4 andere lagen die eromheen komen, een 5 laagse buis die 100% diffusiedicht is en blijft.

Deze slang is natuurlijk uitermate geschikt om voor vloerverwarming systemen te gebruiken, maar nu ook weer om radiatoren mee aan te sluiten, met of zonder mantelbuis. De INVERSE buis is prima te verwerken met ieder perssysteem, push of hulssysteem, welke dezelfde maat voeringen heeft.

De verschillen tussen de “> MIDI <” Composiet en “< MIDI >” inverse 5 lagen buisIn beide typen wordt een diffusiedichte laag verwerkt (de EVOH laag). Het verschil in opbouw van de buis is als volgt: bij de >MIDI< buis zit de EVOH laag net onder de oppervlake. Een kwetsbare plaats. Wordt de buis bij de montage al enigszins beschadigd, dan zal ook de diffusiedichte laag sneller kunnen beschadigen.
Dat beschadigen kan al gebeuren als bijvoorbeeld gefreesd wordt met een 16 mm brede diamantfrees en in de gleuven een 16 mm diameter buis wordt “getrapt”.
Resultaat is, dat de buis door de beschadigingen bij het monteren zijn diffusiedichte eigenschappen al (deels) verloren heeft voordat deze zijn werk moet doen.
Bij de “< MIDI > inverse” buis wordt de diffusiedichte laag dieper in de buis verwerkt en omgeveven door een dikkere laag PE-RT materiaal. De diffusiedichte EVOH laag wordt dus beter beschermd tegen beschadigingen.
Beide typen worden verkocht als 5-lagen diffusiedichte verwarmingsbuis, maar er is wel degelijk een kwaliteitsverschil.

Waarom de MIDI inverse vloerverwarmingsbuis

 • Ge-optimaliseerd buisontwerp voor push-fttingen van alle soorten en maten
 • Ideaal voor lasverbindingen (industriële sector)
 • De eerste universele buis voor alle soorten montage systemen:
 • Diffusie zuurstof barrière bescherming op zijn best
 • Universele pijp voor hoge temperatuur en lage verwarmingssystemen
 • Ideaal Toepassing in de droge installatie systemen
 • Verbeterde flexibiliteit (nog beter als wat er tot nu toe te koop was, ideaal voor vloerverwarming)
 • Verbeterde stabiliteit tegen knikken
 • Innovatief productieproces
 • 50 jaar garantie (eerste 10 jaar met gevolgschadedekking)
 • Kiwa/ KOMO gecertificeerd
image_pdfimage_print