Verwarming begint bij Heatnet

Aansluitschema’s voor ontvangers van draadloze thermostaten

Aansluitschema’s van de ontvangers van de draadloze thermostaten 2HEAT-RF-OPTIMA en RF-OPTIMA-EASYHet bedraden van de ontvangers is voor diverse mogelijke toepassingen verschillend.
Mogelijke toepassingen voor de ontvangers (in elke situatie dient de ontvanger anders bedraad te worden!!)

 • op de ontvanger wordt een thermische stelmotor aangesloten
 • op de ontvanger wordt een “snelle” stelmotor aangesloten (aansluiting met 3 aansluitdraden)
 • op de ontvanger wordt een infrarood verwarmingspaneel aangesloten
 • de ontvanger wordt direct op de cv-ketel aangesloten (en schakelt het aan/uit contact van de cv-ketel)
 • de ontvanger wordt op een zoneregelingskast aangesloten

In alle bovenvermelde situaties wordt de ontvanger dus anders bedraad: houdt u daarmee rekening !!
Op foutief aangesloten ontvangers vervalt de garantie (gevolgschade wordt niet door ons gedekt)

In de handleidingen van de diverse thermsotaten staat eveneens duidelijk hoe de ontvanger in de diverse situaties bedraad dient te worden.

Handleidingen

PAIREN (AFSTEMMEN, KOPPELEN) VAN DE ONTVANGERS

Voordat u de draadloze Optima thermostaat kunt gebruiken, dient de ontvanger afgestemd (gekoppeld, gepaird) te zijn op de betreffende thermostaat. Volg de afstemprocedure exact en herhaal deze voor elke ontvanger die u op de thermostaat wilt afstemmen.

De draadloze OPTIMA thermostaat en ontvanger zijn voorzien van een binaire code om het kanaal in te stellen. Elke thermostaat heeft een eigen, unieke code.
De ontvanger voor de draadloze Optima thermostaten is voorzien van een drukknopje om te kunnen “pairen” (afstemmen, koppelen) met de thermostaat.
De thermostaat is ook voorzien van een knop om te kunnen “pairen”.

Volg volgende stappen:

2HEAT-RF-OPTIMA

 • Druk op het knopje van de ontvanger (A), de groene led knippert (B).
 • Schakel de thermostaat uit middels de O (C) knop
 • Druk ca. 3 seconden op de SET (E) knop van de thermostaat.
 • Het adres (kanaal) wordt weergegeven op de display van de thermostaat in de linker boven hoek.
 • Druk wederom op de SET (E) knop van de thermostaat, de ontvanger reageert met een piepgeluid (D) en de led van de ontvanger stopt met knipperen.
 • De thermostaat en de ontvanger zijn nu “gepaired”. Druk op SET (E) om verder te gaan.

Sluit ontvanger aan op 230Volt

Plaats batterijen in thermostaat

Optima Eazy

 • Druk op het knopje van de ontvanger (A), de groene led knippert (B).
 • Schakel de thermostaat uit door de ronde draaiknop in te drukken
 • Druk nu 3 seconden op de draaiknop van de thermostaat
 • De display geeft rechtsonderaan 0:0°C weer.
 • Druk eenmaal op de ronde knop
 • In het midden van de display wordt een code weergegeven (bijv: 39 9c).
 • Draai rechtsom aan de ronde knop u hoort een piepgeluid (D) en de led van de ontvanger stopt met knipperen.
 • De thermostaat en de ontvanger zijn nu “gepaired”.
 • Druk op de ronde knop van de thermostaat om deze in te schakelen.

AANSLUITEN ONTVANGERS IN DIVERSE SITUATIES

Oude versie ontvanger
Actuele versie ontvanger

Aansluiten van een 2 draads thermische stelmotor 230Volt op de ontvanger van de draadloze thermostaat

Aansluiten van een thermische stelmotor 230Volt met eindcontact op de ontvanger van de draadloze thermostaat en de CV-ketel (aan/uit contact)

Aansluiten van een 3 draads stelmotor 230 Volt op de ontvanger van de draadloze thermostaat

Aansluiten van de CV-ketel (aan/uit contact) op de ontvanger van de draadloze thermostaat

Aansluiten van infrarood verwarmingspaneel op de ontvanger van de draadloze thermostaat

Aansluiten van de ontvanger van de draadloze thermostaat op zoneregelingskast

Aansluiten bedrade Optima thermostaat op zoneregelingskast

Ketellijst

image_pdfimage_print