Verwarming begint bij Heatnet

Historische plek

Historische plek

De plaats waar Heatnet momenteel gevestigd is, is eigenlijk een historische plek in de gemeente Doetinchem: de plek waar vroeger de firma Vredestein gevestigd was.

Doetinchem was eeuwenlang een kleine stad, omringt door wallen, een stadsmuur en grachten. Aan deze eivormige verdedigingswerken ontleent de historische binnenstad zijn naam. Het gebied rondom het oude centrum bleef lang onbebouwd. Ook Hamburgerbroek was toendertijd agrarisch gebied. Lange wegen met hier en daar boerderijen verbonden Doetinchem met omliggende dorpen. Ook na 1672, toen de verdedigingsring verwoest werd, bleef de ruimte binnen het Ei voldoende voor de ontwikkeling van de stad.

Vanaf ongeveer 1860 nam de dynamiek in de stad toe. De industrialisatie kwam op gang. In een ruime schil rond het oude centrum begon de verstedelijking. Woongebied ‘De Pas’ en ook de eerste fabrieken van Hamburgerbroek ontstonden 

Doetinchem in 1928

Gaandeweg de twintigste eeuw raakte Hamburgerbroek geheel verstedelijkt. Vanaf 1945 groeide Doetinchem met grote aaneengesloten nieuwe woongebieden uit tot
een centrum in de regio. Hamburgerbroek kwam centraal in de stad te liggen.

Aan de noordkant van Hamburgerbroek maakte de binnenstad een sprong buiten het Ei met de bouw van het stadhuis en het politiebureau. De Terborgseweg en de C. Missetstraat kregen een belangrijke verkeersfunctie voor de binnenstad. De laatste decennia beëindigden veel bedrijven hun activiteiten. Het gevolg voor Hamburgerbroek was leegstand en verval. Hier en daar werden de complexen door detailhandel of andere bedrijvigheid in gebruik genomen.

De huidige situatie biedt kansen voor de herontwikkeling van Iseldoks, waarbij aansluiting wordt gezocht met het centrum van Doetinchem en bij de Oude IJssel.

De contouren van de huidige Hamburgerbroeklaan en Ketelhuis zijn al zichtbaar
image_pdfimage_print