Verwarming begint bij Heatnet

Aansluitschema’s voor ontvangers van de BELUX thermostaten

Pairen/koppelen van de ontvanger aan de BELUX thermostatenGeldt voor de ontvanger: BT-RF 0403001 van de Belux-One, Belux-Light en Belux-Pro

Alvorens de Belux draadloze thermostaten gebruikt kunnen wporden moeten thermsotaat en ontvanger met elkaar gekoppeld worden (pairen).
Beschouw de thermostaat als een “zender” met een unieke zendfrequentie: de radiozender.
Op die “zender” kunnen diverse ontvangers worden afgestemd (gekoppeld, gepaird).
Op een thermostaat kunnen dus meerdere ontvangers worden afgestemd. Elke ontvanger kan weer een andere functie hebben: het schakelen van de CV-ketel, het bedienen van een motortje op een klep etc.

De juiste bedrading van de ontvanger is dus afhankelijk van de functie en is van groot belang ! (een foutief aangesloten ontvanger kan bijvoorbeeld de cv-ketel beschadigen. Volg dus goed de juiste aanwijzingen.

Verricht volgende handelingen om de ontvanger van de draadloze BELUX thermostaat te pairen (koppelen, de ontvanger af te stemmen op de thermostaat) aan de thermostaat:

 • Verbind de ontvanger met de voedingsspanning
 • Druk op de ontvanger de RF-Configuratie-Knop 5 seconden in.
 • De GROENE LED gaat constant branden: dit is het teken dat de ontvanger nu wacht op een radiosignaal (RF) van de thermostaat om de ontvanger op de thermsotaat af te stemmen
Belux One

RF-CONFIGURATIE
Schakel allereerst de modusknop van de thermostaat in de UIT stand.Vervolgens (*) moet de ontvanger van de RFthermostaat in de “RF init”- modus gezet worden (zie ook de bijsluiter van de ontvanger).Schakel de modusknop van de thermostaat in de comfort – stand.Het groene lampje op de ontvanger zal uitgaan met het ontvangen van het RF signaal.

 • U kunt nu de RF-afstand controleren.
 • Ga naar de ruimte die geregeld moet worden.
  Plaats uw thermostaat op de gewenste plek (aan de muur of op tafel…).
 • Vervolgens zet u de thermostaat in de Comfort-modus (instelling voor de temperatuur 35 °C).
 • Sluit de deur en ga naar de ontvanger om te controleren of de nieuwe status van de thermostaat ontvangen is. (Een rood lampje geeft over het algemeen de verwarming aan).

Ga nu terug naar de thermostaat en schakel deze uit.
Controleer nogmaals of de ontvanger uitgeschakeld is. (Het rode lampje moet uitgeschakeld zijn.)

 • Als de RF-signalen goed ontvangen zijn, stelt u de gewenste temperatuur in.
 • Als de RF-signalen niet goed zijn ontvangen, controleert u de positie en de afstand van de ontvanger.

* Tijdens de configuratiemodus kunt u de thermostaat het beste in de buurt van de ontvanger plaatsen. Zo zal de installatie makkelijker verlopen.

BELUX LIGHT
en
BELUX PRO

 Om de thermostaat te kunnen initialiseren (inlezen) op de ontvanger, dient de ontvanger op « RF init » gezet te worden(zie de handleiding van de ontvanger)
U houdt u de Edit toets van de thermostaat ca 10 seconden ingedrukt.
In de display ziet u

De thermostaat stuurt vervolgens het radiosignaal naar de ontvanger.Bij een correcte ontvangst zal een groen knipperende LED op de ontvanger te zien zijn. Nu drukt u op de “Escape toets” om terug te gaan naar het normale scherm.
U kunt nu het bereik testen door de thermostaat naar de ruimte te brengen die geregeld moet worden.
Zet met de pijltjestoets het vierkante kader om het zonnetje en stel vervolgens de temperatuur in op 37°C).
Doe de tussendeur(en) dicht en ga naar de ontvanger.
Deze moet op verwarmen staan (rood brandende LED).Ga terug naar de thermostaat en zet deze uit (vierkantje om het aan/uit symbool).
Controleer of de rode LED op de ontvanger uit is.Indien dit allemaal werkt, zet u de thermostaat aan en stelt u de gewenste temperatuur in.Indien e.e.a. niet correct werkt, controleer dan of de afstand wellicht te groot is

* Het is aan te bevelen om het inlezen van de thermostaat dicht bij de ontvanger te doen (afstand minimaal 1 meter)

Aansluitschema’s voor de ontvanger van de BELUX thermostatenHet bedraden van de ontvangers van de BELUX thermostaten is voor diverse mogelijke toepassingen verschillend.
Mogelijke toepassingen voor de ontvangers van de BELUX thermostaten zijn:

 • op de ontvanger wordt een thermische stelmotor aangesloten
 • op de ontvanger wordt een “snelle” stelmotor aangesloten (aansluiting met 3 aansluitdraden)
 • de ontvanger wordt direct op de cv-ketel aangesloten (en schakelt het aan/uit contact van de cv-ketel)
 • de ontvanger wordt op een zoneregelingskast aangesloten

In alle bovenvermelde situaties wordt dezelfde ontvanger dus anders bedraad: houdt u daarmee rekening !!
Op foutief aangesloten thermostaat vervalt de garantie (gevolgschade wordt niet door ons gedekt)

In de handleidingen van de BELUX thermostaten staat eveneens duidelijk hoe de BELUX thermostaat in de diverse situaties bedraad dient te worden.

LET OP: ER ZIJN 2 VERSCHILLENDE ONTVANGERS VOOR DE BELUX THERMOSTATEN

 1. ONTVANGER MET POTENTIAALVRIJ (SPANNINGSVRIJ) CONTACT (90004891)
 2. ONTVANGER MET 230 VOLT UITGANG (900005190)

Voor ontvanger met spanningsvrij contact gelden volgende schema’s

Aansluiten van een 2 draads thermische stelmotor 230Volt op de ontvanger van de draadloze thermostaat

Aansluiten van een thermische stelmotor 230Volt met eindcontact op de ontvanger van de draadloze thermostaat en de CV-ketel (aan/uit contact)

Aansluiten van een 3 draads stelmotor 230 Volt op de ontvanger van de draadloze thermostaat

Aansluiten van de ontvanger van de draadloze BELUX thermostaat op de 2HEAT Zoneregelingskast

Aansluiten van de CV-ketel (aan/uit contact)

Aansluiten van een Infrarood paneel op de ontvanger van de draadloze thermostaat.
Maximaal 8 Ampere (1800 Watt)

Voor ontvanger met 230 Volt uitgangscontact gelden volgende schema’s

Op deze ontvanger kan geen CV-ketel worden aangesloten!!!!

Aansluiten van een thermische stelmotor 230Volt met eindcontact op de ontvanger van de draadloze thermostaat en de CV-ketel (aan/uit contact)

Aansluiten van een 3 draads stelmotor 230 Volt op de ontvanger van de draadloze thermostaat

image_pdfimage_print