Verwarming begint bij Heatnet

Het monteren van elektrische verwarmingskabels

In het algemeen geldt:

 • De verwarmingkabel mag niet ingekort worden
 • De verwarmingkabels mogen elkaar niet kruisen
 • Test de kabel voor en na het leggen, zodat u er zeker van bent dat de elektrische verwarmingkabel goed werkt voordat u deze verder bedekt
 • Sluit de voedingspanning niet aan, terwijl de kabel nog geheel of gedeeltelijk op de haspel gerold zit
 • De verwarmingkabels die door Heatnet worden geleverd zijn (tenzij anders aangegeven) geschikt voor een aansluitspanning van 230 VAC
 • Het koudeind, gemonteerd aan iedere verwarmingkabel, is dubbel geïsoleerd.
 • Voor grotere oppervlakken adviseren we gebruik te maken van meerdere kabels, aan te sluiten op één of meerdere thermostaten (thermostaat is in de regel geschikt voor aansluiting tot 16 Ampère of ca 3400 Watt maximaal)
 • Elektromagnetische velden worden, doordat de kabel is afgeschermd, nauwelijks gegenereerd en vallen binnen de Europese internationaal geldende EMC-regels op dit gebied.

De voorbereidingen

Aanwezig dienen te zijn:Standaard inbouwdoos (min.50 mm diep) voor montage van de thermostaat.(of de doos meegeleverd met de thermostaat)230 Volt spanning (voldoende gezekerd!) met aarding.Bevestigingsmateriaal: Ty-raps (bij montage op draadstaalnetten), montagetape (in geval u de kabel op de vloer plakt)Elektrobuis voor het doorvoeren van de aansluitkabel naar thermostaat + separate buis voor doorvoer van de vloersensor.Eventueel randisolatie voor het uitzetten van de vloer.Eventueel isolatiemateriaal onder de vloerverwarming (indien de dekvloer dunner is dan ca 2,5 – 3 cm adviseren we geen gebruik te maken van isolatie: de vlor zou dan los komen te liggen van de ondervloer. Ook bij egaliseren of lijmen van de tegels na montage van de kabel, adviseren we geen isolatie te gebruiken.
De vloer dient vrij van obstakels en stofvrij te zijn.

Monteren fermacell of gipsplaten

Monteer allereerst (indien gewenst) de fermacell of gipsplaten met gegalvaniseerde schroeven. Deze stap vervalt wanneer u de verwarmingkabel(s) rechtstreeks op de dekvloer of tegels plakt.

Primer aanbrengen

Voordat u de verwarmingskabel(s) met montagetape op de dekvloer plakt, adviseren we het oppervlak voorzien van een primer: hierdoor hecht de montagetape en later ook de tegellijm beter op de ondergrond.Indien u isolatie toepast (bij een dekvloer van meer dan ca 2,5 cm dikte) dient deze vanzelfsprekend eerst op de vloer uitgespreid te worden, alvorens u de kabel op de isolatie kunt plakken.

Kabelafstand

De hart-op-hart afstand tussen de kabels (lusafstand) is als volgt te berekenen.
Deel het aantal beschikbare meters vloerverwarmingskabel door het aantal te verwarmen m2. Dit is het aantal meter per m2.
De lusafstand bedraagt dan 100 gedeeld door die uitkomst.

Voorbeelden

De oppervlakte bedraagt 30 m2. U hebt in totaal 390 meter kabel.
Dan wordt dat: 390 meter / 30 m2 = 13 meter per m2.
De lusafstand is dan: 100 / 13 = ca 7 cm (u dient ook rekening te houden met een afstand tot de wanden van ca 5-10 cm).De oppervlakte bedraagt 10 m2.

U hebt een kabel van 1600 Watt met lengte van 106 meter kabel. (dus 160 Watt/ m2)
Dan wordt dat: 106 meter / 10 m2 = 10,6 meter per m2.
De lusafstand is dan: 100 / 10,6 = ca 9 cm (u dient ook rekening te houden met een afstand tot de wanden van ca 5-10 cm).

Een lusafstand van minder dan 5 cm wordt niet aanbevolen.

Test de verwarmingskabel voor montage

Test de weerstand van de kabel(s) voordat u deze monteert.
De juiste weerstandswaarden worden door de producent opgegeven. Maak eventueel een notitie van de gemeten waarden.
Test eveneens of er geen verbinding is tussen één van de aansluitaders en de aarde (draad of ommanteling). Herhaal deze meetprocedure ook na het monteren en vergewis uzelf dat de kabels goed zijn en werken voordat u de tegels aanbrengt.

Verdeel de hele kabel over de vloer: de kabel kan niet ingekort worden.
Plak de kabel op regelmatige afstand vast op de vloer.

Nog enkele aanwijzingen
Dit wel doen:

 • Test de kabel(s) voor ze te monteren
 • Wees voorzichtig bij het monteren van de kabel en beschadig de ommanteling niet
 • Hou afstand tussen de lussen groter dan ca 5 cm
 • Beschermde kabel tijdens het leggen van de tegels
 • Wacht in ieder geval 7 dagen (bij voorkeur ca 4-5 weken) voor het systeem aan te zetten
 • Lees de handleiding van de thermostaat zorgvuldig door (zeker op het gebied van de juiste aansluiting)
 • maak foto’s van de vloer voor de tegels te monteren (zo weet u nadien waar de kabels exact liggen)

Doe dit niet!

 • Kort de kabel niet in.
 • Snij niet in de kabel en beschadig de ommanteling niet tijdens de montage
 • Voorkom veelvuldig betreden van de vloer als deze nog niet is afgedekt met egaline of tegels
 • Snij de tegels niet over de kabels
 • Schakel de verwarmingskabel niet in voordat deze is bedekt met tegels.
image_pdfimage_print